Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2012

Iblue
00:21
Iblue
00:20
7083 f01e
Iblue
00:19
Kocham się ze snami,
które noc zamiast Ciebie da mi.
— Maria Peszek - Marznę Bez Ciebie
Reposted fromfindmyway findmyway viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:19
9517 0628
Reposted fromzi zi viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:19
Iblue
00:18
8262 7688
Reposted fromkarahippie karahippie
Iblue
00:17
8533 e302
Reposted frommiischa miischa
Iblue
00:16
Był moim kochankiem i najlepszą przyjaciółką jednocześnie.
— S@amotność w Sieci
Reposted fromobliviate obliviate viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:16
9490 7383
Reposted frommiischa miischa
Iblue
00:16
6143 705c
Iblue
00:15
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath „Dzienniki 1950-1962”
Reposted frombluecat bluecat viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:14
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— ♥ Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromobliviate obliviate viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:13

Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.

— Carlos Ruiz Zafón, "Marina"
Reposted fromperelin perelin viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:13
1254 9da4
Reposted fromnieve nieve vialexxie lexxie
Iblue
00:13
8025 eeec
Iblue
00:12
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork vialexxie lexxie
Iblue
00:12
Nie pytaj mnie, czy to ma sens,
podobno wszystko po coś jest.
— Rafał Brzozowski
Reposted fromkatalama katalama viaiamnotarobot iamnotarobot
Iblue
00:11
chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości
— zakazana
Iblue
00:11
Iblue
00:10
5284 5962
Reposted frommaim-me maim-me viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl